Vykrajovátko - zub 5,5 x 3,5 cm

0,72 € skladem > 5 ks

Vykrajovátko - srdce oblé 3 cm

0,72 € skladem > 5 ks

Vykrajovátko - ryba 8 x 5,8 cm

0,76 € skladem > 5 ks

Vykrajovátko - hvězdice 8,1 cm

0,76 € skladem > 5 ks

Vykrajovátko - drak 7,6 x 5,5 cm

0,76 € skladem > 5 ks

Vykrajovátko - mráček 6,5 x 4 cm

0,88 € skladem > 5 ks

Vykrajovátko - Kříž 6,2 x 4 cm

0,84 € skladem > 5 ks

Vykrajovátko - lesní roh 7,3 cm

0,88 € skladem > 5 ks

Vykrajovátko - trubka 8 cm

0,88 € skladem > 5 ks

Vykrajovátko - saxofon 7,2 cm

0,88 € skladem > 5 ks

Vykrajovátko - saxofon 9,5 cm

0,76 € skladem > 5 ks

Vykrajovátko - body 6 x 5,9 cm

0,95 € skladem > 5 ks